NEW START ~ HISTORIA WEIMARU

ZACZNIJ OD NOWA
dr med. Vernon W. Foster

HISTORIA WEIMARU

Weimar jest maleńką wioską, położoną po obu stronach kalifornijskiej autostrady stanowej nr 80, gdzieś pomiędzy Sacramento a Reno, tuż u stóp łańcucha górskiego, Sierra Nevada. Usytuowana wśród sosnowych i jodłowych lasów na wysokości sześciuset osiemdziesięciu sześciu metrów nad poziomem morza, poniżej granicy śniegu, ale ponad mgłą, zalegającą często w dolinach, cieszy się obfitością słońca i świeżego powietrza.
Tu, w tym idealnym do podejmowania śmiałych prób rozwiązania problemów opieki i edukacji zdrowotnej miejscu, w 1977 roku grupa lekarzy i wykładowców przeprowadziła odważny eksperyment, otwierając ośrodek edukacyjno-leczniczy, wzorowany wprawdzie na światowej sławy sanatorium i centrum kształcenia w Battle Creek, w stanie Michigan, ale z pewnymi dodatkowymi akcentami. Pomysł otrzymał nazwę — Instytut Weimarski, i w taki oto sposób ludzie ci, kierowani wizją, urzeczywistnili swoje marzenie: NEW START Lifestyle Center zostało powołane do życia.
Nazwa NEW START jest akronimem, wymyślonym przez jednego z pierwszych gości Weimaru, i utworzonym z pierwszych liter angielskich słów, streszczających w sobie podstawy filozofii zdrowotnej Instytutu: odżywianie, ruch, woda, słońce, wstrzemięźliwość, powietrze, odpoczynek i zaufanie. Te nieodzowne dla zachowania zdrowia czynniki, właściwie zastosowane i połączone, mogą stać się również środkami leczniczymi w przypadku chorób.
Program NEW START jest w rzeczywistości odświeżeniem współczesnych zasad ruchu prozdrowotnego, który rozwinął się w dziewiętnastym wieku, w czasie, gdy praktyka medyczna opierała się raczej na empirycznych niż racjonalnych podstawach. Buntując się przeciwko rozpowszechnionym paradoksalnym metodom racjonalnego leczenia, kilku lekarzy rozpoczęło medyczną rewolucję, nazwaną „reformą zdrowia”. John Harvey Kellogg był chyba najbardziej znanym i błyskotliwym reformatorem zdrowia. Słynne Battle Creek Sanitarium, założone przez Kellogga w Michigan w 1877 r., było przykładem wzorowej opieki zdrowotnej jeszcze w początkach dwudziestego wieku.
Jednak początków programu NEW START należy szukać nie w dziewiętnastym wieku, ale w odległej przeszłości, w miejscu zwanym Edenem. Według Księgi Genesis, „księgi początków”, Eden był miejscem, gdzie powstało ludzkie życie i gdzie zostali stworzeni nasi pierwsi rodzice. Eden obfitował w świeże powietrze i światło słoneczne, a woda była tam chłodna i czysta. Uprawianie ogrodu, pływanie w rzece i spacery po malowniczych pagórkach zapewniały dostatek ruchu. Adam i Ewa mogli odpoczywać w wolnym czasie i zapewne spali w nocy co najmniej osiem godzin! Praktykowali samokontrolę. Ich dieta składała się z owoców, ziaren, orzechów, warzyw i różnych nasion. Ostatnim elementem w tym doskonałym środowisku było zaufanie, a zaufanie to wzrastało z każdym kolejnym spotkaniem ze Stwórcą, z którym prowadzili długie rozmowy.
Być może powiesz, że element zaufania pochodził wtedy jakby z innego świata. Niektórym może się tak wydawać. Przyjmij zapewnienie, że odwoływanie się do zaufania wcale nie oznacza odrzucenia trzeźwego myślenia, gdyż to Bóg jest ostateczną rzeczywistością. Czy będzie to zrastanie się złamanej kości, czy gojenie rany po cięciu chirurga, czy skomplikowane funkcje naszego układu immunologicznego, wszystko podporządkowane jest Bożym prawom. Każdy proces leczenia, w którym Bóg pozostaje poza ludzkim poczuciem rzeczywistości, nie prowadzi do pełnego wyzdrowienia, obejmującego całą osobę pacjenta. Chociaż program Instytutu Weimarskiego ma zdecydowanie duchowy charakter, nie można go nazwać religijnym, w sensie propagowania religijnych dogmatów i doktryn. Instytut prowadzi kursy biblijne i teologiczne, ale udział gości w nabożeństwach czy innych spotkaniach religijnych jest całkowicie dobrowolny.

Instytut Weimarski to coś więcej niż idea i korzystne położenie geograficzne. To ludzie — a od ludzi zależy powstanie i upadek każdej organizacji. Kim są ludzie, którzy opracowali program NEW START w ten sposób, aby służył jako wzorzec skutecznych zmian w stylu życia?
Cały personel NEW START Lifestyle Center to kompetentni, świetnie wyszkoleni fachowcy, prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach. Wszyscy mają doświadczenie w oświacie zdrowotnej i są nastawieni na medycynę zapobiegawczą. Wszyscy są oddani swojej pracy — do tego stopnia, że z praktycznego punktu widzenia są „ochotnikami”, pracującymi za minimalne wynagrodzenie. Uważają swoją pracę za misję, współtworząc ducha instytucji, której celem jest odzwierciedlanie Bożego charakteru w taki sposób, by zarówno studenci, jak i goście podziwiali Go i ufali Mu, korzystając jednocześnie z dobrodziejstw naukowych osiągnięć połączonych z uzdrawiającą wiarą. W niepowtarzalny sposób Instytut Weimarski jest katalizatorem niepowstrzymanie postępującej naprzód rewolucji zdrowotnej, opartej na starych zasadach, przystosowanych do warunków obecnego, dynamicznego życia.
Przeglądając kolejne zasady poznasz jak ważny wpływ na nasze zdrowie ma przestrzeganie tych prostych 8 zasad zdrowia Weimarskiego programu NEW START.

X