OFERTA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PROGRAM ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Dokonując obserwacji codziennego życia ludzi można wyodrębnić jak wiele różnych zachowań wiąże się ze zdrowiem. Najogólniej zachowania te można podzielić, mając na uwadze skutek, do jakiego zdrowia prowadzą. Tak więc mamy zachowania prozdrowotne, to jest sprzyjające zdrowiu, pozytywne, oraz zachowania antyzdrowotne, to jest szkodliwe dla zdrowia, negatywne.

 

Poprzez zachowania prozdrowotne rozumie się wszelkie formy aktywności człowieka, które w świetle współczesnej wiedzy przyczyniają się do utrzymania, umacniania i przywracania zdrowia. Przeprowadzone badania udowodniły, że własne działania człowieka skierowane na samego siebie w największym stopniu wpływają na stan jego zdrowia.

 

Rola stylu życia jako czynnika dominującego w zachowaniu zdrowia została jasno określona przez wiele badań. Określona została również ważność kształtowania i krzewienia prozdrowotnego stylu życia. Historia medycyny dowodzi, a najnowsze osiągnięcia nauki potwierdzają, że podstawą skuteczności podejmowanych przez człowieka działań profilaktycznych, promocyjnych czy terapeutycznych to świadomość tego, jakie czynniki służą zdrowiu, a jakie mu zagrażają.

OFERTA PROGRAMOWA

Oferta Programu Zdrowego Stylu Życia to propozycja spotkań dla osób wszystkich grup wiekowych, w których uczestnicy działając wspólnie, wzajemnie się motywują w procesie kształtowania właściwych postaw zdrowotnych. Jest to propozycja Programu poprzez Klub Zdrowia, Wystawę Expo Zdrowie oraz Warsztaty Szkoły Zdrowego Gotowania. Działania edukacyjne tych programów ukierunkowane są na zdrowie człowieka wykorzystując powszechnie znane proporcje, które zakładają, iż to styl życia jest główną determinantą zdrowia. Edukacja zdrowotna to proces, w wyniku którego ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych, działając wspólnie w grupie poprzez zdobywanie wiedzy o zdrowiu, czynnikach powodujących chorobę oraz kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu. Polepszenie zdrowia społeczeństwa zależy nie tylko od jednostki, ale i środowiska w którym żyje, warunków zewnętrznych, które mogą sprzyjać lub blokować w dokonywaniu właściwego wyboru. Nasz indywidualny styl życia to najbardziej charakterystyczne zachowania, w których wyraża się nasza filozofia życia. To my sami decydujemy o zdrowiu lub chorobie.

0$/mo
  • PROGRAM 1
  • KLUB ZDROWIA

  • Kluby Zdrowia to spotkania ludzi z przeróżnych środowisk i grup społecznych, których łączy troska o zdrowie własne i swoich najbliższych. Ludzi poszukujących sposobu, aby jak najdłużej zatrzymać lub znów odnaleźć drogę do zdrowia.
0$/mo
  • PROGRAM 2
  • EXPO ZDROWIE

  • EXPO Zdrowie to osiem stanowisk na których odwiedzający mają możliwość skorzystania z różnych badań medycznych czy też innych rodzajów aktywności oferowanych w programie zdrowego stylu życia. Program realizuje zespół specjalistów: lekarzy, promotorów zdrowia, terapeutów uzależnień, których wspierają lokalni wolontariusze – entuzjaści i praktycy zdrowego stylu życia. Celem EXPO Zdrowie jest zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne oraz poprawa jakości życia. Staramy się go osiągnąć, promując zdrowy styl życia oraz zwracając uwagę na profilaktykę i leczenie chorób cywilizacyjnych.
0$/mo
  • PROGRAM 3
  • SZKOŁA ZDROWEGO GOTOWANIA

  • Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o właściwym rozwoju człowieka i zachowaniu przez niego dobrego stanu zdrowia. Warsztaty Szkoły Zdrowego Gotowania to idealna propozycja praktycznej nauki przyrządzania zdrowych posiłków w oparciu o kuchnię roślinną. Prosta forma kompozycji dań, ich walory smakowe, bogactwo kolorów na talerzu zachęcają wszystkie zmysły do zjedzenia.
X