EXPO ZDROWIE

EXPO ZDROWIE

Koncepcja EXPO została opracowana przez Weimar Institute, Wildwood Lifestyle Center and Hospital oraz HER – Helth Education Resources i była przeprowadzana przez wiele państw na świecie.

EXPO Zdrowie to osiem stanowisk na których odwiedzający mają możliwość skorzystania z różnych badań medycznych czy też innych rodzajów aktywności oferowanych w programie zdrowego stylu życia.

Program realizuje zespół specjalistów: lekarzy, promotorów zdrowia, terapeutów uzależnień, których wspierają lokalni wolontariusze – entuzjaści i praktycy zdrowego stylu życia.

Celem EXPO Zdrowie jest zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne oraz poprawa jakości życia wśród mieszkańców miast, gdzie wystawy się odbywają. Staramy się go osiągnąć, promując zdrowy styl życia oraz zwracając uwagę na profilaktykę i leczenie chorób cywilizacyjnych.

EXPO Zdrowie odbywa się w miejscach publicznych takich jak szkoła, centrum handlowe czy rynek miasta, dzięki czemu jest łatwo dostępne dla odwiedzających. A jego interakcyjny charakter sprawia, że szybko zyskuje kolejnych zwolenników.

Odwiedzający kolejne stanowiska mogą wziąć udział w prostych badaniach profilaktycznych i dzięki temu sprawdzić swój stan zdrowia. Zmierzyć można poziom cukru, cholesterolu, tkanki tłuszczowej, ciśnienie krwi, wydolność oddechową, a także przejść test kondycyjny z pomiarem tętna oraz obliczyć wskaźnik masy ciała (tzw. BMI). Wszystkie wyniki zapisywane są na Osobistej Karcie Wyników. Stwarza to okazję do oceny wieku biologicznego oraz stanowi podstawę indywidualnej konsultacji z lekarzem.

PRZYWITANIE ~ REJESTRACJA

Stanowisko to odpowiada za przywitanie gości, wyjaśnienie na czym polega program, zarejestrowanie (imię, nazwisko, wiek), podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do udziału w programie, podpisanie oświadczenia o przeciwwskazaniach do wykonywania testu wysiłkowego, wydanie Osobistej Karty Wyników (OKW) do zapisu wyników badań i konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania: choroba wieńcowa, zawał serca, arytmia serca, niewydolność serca, wylew krwi do mózgu, astma, atak epilepsji wywołany ćwiczeniami.

DIETA

STANOWISKO 1

 • pomiar poziomu cukru we krwi (z palca)
 • pomiar poziomu cholesterolu (z palca)

 

Pomiar poziomu cukru i cholesterolu we krwi daje rozpoznanie zagrożenia cukrzycą z powodu zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi i chorobą serca w wyniku nadmiaru cholesterolu. Badania wpisywane są do OKW oraz przekazanie kart z najważniejszymi informacjami o zasadach zdrowego żywienia.

więcej informacji

WODA

STANOWISKO 2

 • prezentacja prostego naturalnego zabiegu hydroterapeutycznego
 • zaproszenie do wypicia wody
 • krótkie omówienie potrzeby wody w organizmie

 

Wolontariusz dokonuje prezentacji i zaznacza obecność uczestnika na stanowisku w OKW oraz przekazuje kolejną kartę z najważniejszymi informacjami o potrzebie i korzyściach picia wody.

więcej informacji

WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ

STANOWISKO 3

 • pomiar wzrostu
 • pomiar masy ciała
 • pomiar tkanki tłuszczowej
 • pomiar BMI

 

Badania te pozwalają wykryć i uświadomić zagrożenie otyłością, która jest podstawą innych chorób cywilizacyjnych. Do badania tkanki tłuszczowej wykorzystuje się specjalne urządzenie, które wykorzystuje niewielkie, niewyczuwalne napięcie (z baterii) mierząc opór tkanek organizmu podczas przepływu prądu. Wolontariusz dokonuje badań i wpisuje wyniki do OKW oraz przekazuje kolejną kartę z najważniejszymi informacjami o potrzebie i korzyściach zachowania wstrzemięźliwości.

więcej informacji

ODPOCZYNEK

STANOWISKO 4

 • masaż rozluźniający – czas trwania masażu ok. 5 minut

 

Stresujący tryb życia, brak odpoczynku są przyczyną utraty zdrowia. Masaż ma rozluźnić i zwrócić uwagę na korzyści i przyjemność jaką daje odpoczynek. Masaż przeprowadzony jest przez 2 fizjoterapeutów. Wolontariusz dokonuje wpisu wyników do OKW oraz przekazuje kolejną kartę z najważniejszymi informacjami o potrzebie i korzyściach odpoczynku.

więcej informacji

POWIETRZE

STANOWISKO 5

 • badanie pikflometrem lub spirometrem wydolności płuc

 

Test jest stosowany aby zmierzyć szybkość przepływu oddechowego. Wolontariusz dokonuje badań i wpisuje wyniki do OKW oraz przekazuje kolejną kartę z najważniejszymi informacjami o potrzebie i korzyściach świeżego powietrza i zachowania zdrowych płuc.

więcej informacji

RUCH ~ ĆWICZENIA

STANOWISKO 6

 • test harwardzki sprawdzający – badanie wysiłkowe

 

Każda osoba biorąca w tym badaniu ma swojego opiekuna informującego jak wykonać badanie i dokonującego pomiaru. Uczestnikowi mierzony jest najpierw puls spoczynkowy, następnie w podanym tempie wchodzi i schodzi ze stopnia wys. 25 cm w ciągu 3 minut po zakończeniu mierzony jest puls i ponownie jest mierzony po 3 minutach odpoczynku. Test pozwala wykryć słabą wydolność krążeniową i złą kondycję fizyczną i jest zachęta do poprawy aktywności fizycznej. Wolontariusz dokonuje badań i wpisuje wyniki do OKW oraz przekazuje kolejną kartę z najważniejszymi informacjami o potrzebie i korzyściach ruchu.

więcej informacji

ŚWIATŁO SŁONECZNE

STANOWISKO 7

 • pomiar ciśnienia krwi

 

Pozwala wykryć niekorzystne dla serca zbyt wysokie ciśnienie krwi, które może być skutkiem wylewu lub udaru mózgu. Badania prowadzą pielęgniarki. Wolontariusz wpisuje wyniki do OKW oraz przekazuje kolejną kartę z najważniejszymi informacjami o potrzebie i korzyściach światła słonecznego.

więcej informacji

SPOKÓJ ~ ZAUFANIE

STANOWISKO 8

 • wiek biologiczny
 • poradnictwo zdrowotne
 • konsultacja z lekarzem

 

Komputerowe badanie wieku biologicznego i wypełnienie prostej ankiety stylu życia. Wolontariusz dokonuje badań i wpisuje wyniki do OKW oraz pomaga przy wypełnieniu ankiety.

Po przejściu przez wszystkie stanowiska tu uczestnicy otrzymują porady. W czasie konsultacji z lekarzem analizują ankietę stylu życia, wiek biologiczny. Podsumowując wszystkie wyniki lekarz może wyjaśnić w jakich obszarach zdrowia dana osoba może być zagrożona np. wysokie ciśnienie, nadwaga itp.

więcej informacji

PODSUMOWANIE

W większości ludzie są zainteresowani tym, co mogą zrobić, aby obniżyć ryzyko chorób i cieszyć się lepszym zdrowiem. Badania pomagają im uświadomić sobie, co mogą zrobić sami by utrzymać obecny stan lub go poprawić. Uczestnicy często mówią o swoich zmaganiach w kwestii złych nawyków np. przejadanie się, palenie. Program pozwala zastanowić się czym jest zdrowie, jaką ma wartość, poszukać rady, informacji i przypomnieć sobie o podstawowych zasadach zdrowego stylu życia: DIETA, WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ, POWIETRZE, ŚWIATŁO SŁONECZNE, ĆWICZENIA, WODA, ODPOCZYNEK, ZAUFANIE.

Ocenia się, że gdyby w pewnych środowiskach zostały wprowadzone zasady zdrowia promowane podczas EXPO Zdrowie, odsetek przypadków przedwczesnej śmierci, zachorowań na raka czy choroby serca mógłby zmaleć o 60 do 70% a nawet 80%, a długość życia mogłaby wzrosnąć o 6 do 12 lat, przy równoczesnej poprawie jakości życia. Wydatki medyczne znacznie by zmalały, a ludziom żyłoby się lepiej i zdrowiej.

X